Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku swoim zasięgiem działania i pomocą obejmuje 5 sołectw tj. Chmielnik, Wola Rafałowska, Błędowa Tyczyńska, Zabratówka i Borówki. Teren gminy jest podzielony na rejony opiekuńcze, którymi zawiadują pracownicy socjalni.

Teren gminy jest bardzo rozległy, pracownicy socjalni do klientów pomocy społecznej dojeżdżają autobusem, własnym samochodem lub dochodzą pieszo.

Z pomocy społecznej na terenie gminy w 2015 roku korzystało 370 rodzin, 1004 osób w tych rodzinach. W tym wyłącznie z pracy socjalnej korzystało 135 rodzin, a 244 osoby w rodzinie. Stanowi to około15% wszystkich mieszkańców gminy. Natomiast w 2016 roku z pomocy społecznej na terenie gminy korzystało 356 rodzin, 922 osoby w tych rodzinach. W tym wyłącznie z pracy socjalnej korzystało 144 rodzin, a 257 osób w rodzinie. Stanowi to około 14% wszystkich mieszkańców gminy.

Adres GOPS:
36-016 Chmielnik 50

Telefon, e-mail:
tel. (017) 22-96-603,
e-mail: gops@gops.chmielnik.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników:

  • kierownik,

  • główny księgowy,

  • 3 pracowników socjalnych,

  • 2 referentów ds. świadczeń rodzinnych, wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej,

  • 2 opiekunów,

  • sprzątaczka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku został utworzony na podstawie Uchwały Nr VIII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Chmielniku z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku wykonuje zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.


 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry