Ikona dostępności

GOPS Chmielnik - logo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

36-016 Chmielnik 50

tel. 17 22 96 603

tel. 17 23 04 062

fax 17 23 04 061

gops@gops.chmielnik.pl

W celu pobrania pliku należy go wskazać i najlepiej zapisać na dysku. Pliki w formacie PDF. Do ich czytania potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat ze strony producenta www.adobe.com

Pliki do pobrania

Fundusz alimentacyjny

Jednorazowa zapomoga

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 roku

Świadczenie rodzicielskie

Jednorazowe świadczenie za życiem

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

13.05.2021 Pobierz plik (PDF, 0.08 MB)

Zaświadczenia do programu "Czyste powietrze"

Refundacja podatku VAT

Dodatek osłonowy

Wzory w wersji papierowej

Wzory wniosków znajdujących się powyżej  można także pobierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 oraz ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij