Ikona dostępności

GOPS Chmielnik - logo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

36-016 Chmielnik 50

tel. 17 22 96 603

tel. 17 23 04 062

fax 17 23 04 061

gops@gops.chmielnik.pl

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny na pokrycie części lub całości kosztów  zakupu żywności,  leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij